SeeTheLightHouse.org

DE GESCHIEDENIS VAN ORGONE ENERGIE

09 September 2013 | door Gosse Beerda, The Healing Hexagon | 0 reacties |
Oorspronkelijk is het begrip ‘orgone energie’ ontstaan in de jaren 30, dankzij de heer Wilhelm Reich, die uit de befaamde ‘Vienna Circle’ afkomstig was, waar Sigmund Freud bijvoorbeeld ook lid van was.

Er zijn vele verschillende opvattingen over wat orgone energie nu precies is, maar de meest waarschijnlijke versie is die waarin deze vorm van energie als de anti-entropische biofysische of universele levenskracht omschreven wordt. Deze wordt ook wel ‘Odic force’, ‘chi’ of ‘prana’ genoemd in onder andere China en India. Orgone wordt gezien als een massaloze, overal aanwezige materie die te vergelijken is met lichtende ether en sterker verbonden is met levende vormloze energie dan met vaste materie. Alle organismen, zoals mineralen, planten, dieren en mensen, maar ook wolken, planeten en zelfs sterrenstelsels zouden bestaan uit deze krachtige orgone energie, die de kwaliteit tot samensmelten in alle mogelijke organische en organisatorische vormen bezit. We zouden hieruit kunnen afleiden dat orgone op een bepaalde manier de of één van grondbouwstoffen is voor alle energetische levensvormen in ons universum. Reich wist deze energie te meten met een aangepaste geigerteller.

De theorieën van Wilhelm Reich bestonden uit het idee dat het tekort aan orgone energie ten grondslag ligt aan vele en mogelijk zelfs alle ziekten en met name bij kanker en andere vormen van cel mutatie. Naar aanleiding van deze theorieën heeft hij het Orgone Institute opgericht om hier verder onderzoek naar orgone energie te verrichten. Hier ontwierp hij de fameuze ‘orgone accumulators’, die later verboden werden door de F.D.A. en waarvoor Reich zelfs in de gevangenis werd gezet. Vermoedelijk heeft dit veel te maken gehad met het feit dat Reich in staat was mensen te genezen, waar de F.D.A. en andere grote economische machten natuurlijk geen interesse in hadden. Zij zagen veel meer mogelijkheden in het verkopen van farmaceutische geneesmiddelen, waardoor grotere winsten behaald konden worden. Mensen gezond maken paste natuurlijk niet in dit plaatje. Reich vormde hiervoor een bedreiging met zijn alternatieve geneesmethodes, die vaak zeer effectief leken te zijn. Tot op de dag van vandaag worden door dezelfde economische machten alle orgone producten afgedaan als zweverige hocus pocus of zelfs regelrechte bedriegerij. Toch valt er absoluut niet te ontkennen dat vele mensen over de gehele wereld bijzonder veel baat hebben bij deze producten en er enorme waslijsten van fysieke, mentale en emotionele problemen opgelost zijn door deze wonderlijke en vaak ongebruikelijk gevormde tools.

De hiervoor genoemde orgone accu’s waren apparaten die de orgone energie uit de atmosfeer wisten te onttrekken en deze energie werd vervolgens gebruikt om te proberen patiënten te genezen van hun ziektebeelden. De doeleinden waren zeer divers en liepen uiteen van de verbetering van de algemene eetlust, het verhogen van het libido en zelfs het manipuleren en controleren van het weer. Velen van u herinneren zich misschien nog wel de videoclip van Kate Bush - ‘Cloudbusting’, waarin haar vader (Donald Sutherland) een excentriek geleerde speelde die een geheimzinnig apparaat had gebouwd, waarmee hij probeerde het weer te beïnvloeden. Ook hij werd in deze clip gearresteerd en ook al zijn spullen werden bij de arrestatie in beslag genomen en later zogenaamd vernietigd. Zo’n zogenaamde ‘cloudbuster’ is ook op de Engelstalige versie van Wikipedia te zien als je het woord ‘orgone’ invoert in de searchmachine. Zie ook de foto hieronder.

Orgone en de reguliere wetenschap

Nadat Wilhelm Reich was overleden, wat een paar dagen voor z’n officiële vrijlating gebeurde, hebben een aantal anderen wetenschappers zijn werk voorgezet. Een aantal Russische wetenschappers waren met name zeer geïntrigeerd door Reich z’n werk en in het bijzonder Dr. Nikolai Kozyrev. Ook hij is in staat geweest om te bewijzen dat dergelijke onzichtbare energieën te meten zijn en dat deze wel degelijk bestaan. Zijn werk bevestigde Reich’s onderzoek en ervaringen en was strikt geheim tot de val van de Sovjet Unie in 1991. Uiteindelijk is het dankzij deze wetenschappers en diegenen die op hen volgden langzaam maar zeker gelukt om de reguliere wetenschap deze energie vorm officieel te doen erkennen als echt. Tegenwoordig wordt orgone ook wel ‘zwarte materie’, ‘vacuüm flux’ of ‘nulpunt-energie’ genoemd. Dit zijn allemaal mooie benamingen voor wat ook wel ‘nieuwe-tijd energie’ vormen worden genoemd.

Het echtpaar Don & Carol Croft hebben vervolgens in het jaar 2000 ontdekt dat door het mengen van polyesterhars (organisch) en metalen spaanders (anorganisch) hetzelfde resultaat ontstond als de orgone accumulators van Dr. Reich. Dit mengsel goten zij vervolgens in daarvoor gemaakte mallen om hier specifieke vormen aan te geven die deze orgone energie mogelijk noch verder konden versterken of in een specifieke richting konden sturen, zoals bijvoorbeeld bij de orgone healing wands (heling staven). Het echtpaar wist dat kristallen werken als versterkers en verzamelaars van etherische energieën en hun mogelijkheid om deze energie te transformeren en uit te stralen. Dit deed hun besluiten om een kristal toe te voegen aan beide voorgenoemde componenten om te kijken of dit mogelijkerwijs de energieën nog zou versterken. Tot hun grote blijdschap resulteerde dit in een product wat continue op efficiënte wijze de negatieve energie (DOR – dode orgone) wist om te zetten in positieve energie (POR – positieve orgone), zie afbeelding hieronder.

Het proces werkt als volg. Door de druk die ontstaat als het polyester krimpt onder invloed van het verhardingsmateriaal (welke wordt toegevoegd) ontstaat er door de externe druk in het kristal iets wat men wel ‘piëzo elektriciteit’ noemt. Dit is mogelijk de reden dat het zogenaamde ‘orgonite’, zoals de combinatie van metaal spaanders en kristallen (vaak ook nog extra toegevoegd in de vorm van kristalgruis) zo effectief werkt als een constante positieve energie generator, die daarnaast nooit meer opgeladen hoeft te worden.

Dit inventieve echtpaar is vervolgens gaan experimenteren met het overal neerleggen van kleine vormen van orgonite, die tegenwoordig ook wel ‘towerbusters’ of ‘holy handgranates’ worden genoemd. Het viel hun op dat waar ze deze towerbusters ook neerlegden, dan binnen aanzienlijke tijd het leek alsof de energie veranderde en meer positief van aard werd. Dit is volgens anderen ook reden waarom kinderen en dieren zich erg tot orgonite producten aangetrokken voelen, al is dat bij het ene kind en dier sterker dan bij het andere. Ook wist het echtpaar dat wij als mens ook elektromagnetische wezens zijn en dat onze gedachten en emoties daarom ook van een elektromagnetische lading voorzien moeten zijn. Vanuit zowel de energetische alsook kwantum fysische wetenschappen is dit onderhand overduidelijk gebleken. Dit leidde bij het echtpaar tot de conclusie dat orgonite, als het daadwerkelijk positieve energie in negatieve wist om te zetten, ook tot het veranderen van onze geestelijke en emotionele gemoedstoestand moest leidden. Persoonlijk kan ik dit bevestigen en hieraan toevoegen dat ik binnen twee dagen na het aanschaffen van mijn eerste setje towerbusters, een zeer subtiele, maar overduidelijke energie verandering in mijn huis begon waar te nemen. Het viel mij met name op dat het dwangmatige denken, wat ons allemaal gebeurt, een aanzienlijk stuk afgenomen was en ik een bijzonder aangename rust voelde in zowel mijn hoofd als mijn hele wezen.

Orgone en de werking tegen E.M.F. (elektromagnetische frequenties) en de gevolgen van andere straling varianten

Straling is overal ter wereld aanwezig en te meten en het is normaal gezien een heel natuurlijk verschijnsel. Helaas is daar over met name de afgelopen decennia een behoorlijk stuk vervuiling qua straling aan toegevoegd, wat een verschijnsel veroorzaakt wat ook wel ‘spin-in straling’ wordt genoemd. Deze vorm van straling hangt voornamelijk samen met al ons nieuwe draadloze speelgoed, wi-fi-modems en onze draadloze en mobiele telefoons en andere draadloze hi-tech toys. Het gevaarlijke aan deze vorm van straling is dat het ons bloed op moleculair niveau beschadigd. De atomen in ons bloed bestaan uit een kern met daarom heen draaiende protonen, neutronen en elektronen.

Door de ‘spin-in straling’ gaan de elektronen (die door straling beïnvloedbaar zijn) linksom tegen de normale richting (met de klok mee) draaien. De effecten van deze vorm van straling zijn in het filmpje met de titel ‘live blood & electrosmog’ op de welbekende youtube website te zien. Deze straling variant heeft een breed scala fysieke problemen tot gevolg, die hieronder opgenoemd worden:

- Vermoeidheid, futloosheid en depressieve gevoelens en gedrag.
- Verzuring in de lichaamseigen weefsels, verminderde opnamen van vitaminen en mineralen uit voedsel.
- Last van duizeligheid, druk achter de oren en maagpijn, hoofdpijn en migraine aanvallen.
- Het niet meer kunnen omgaan met veel prikkelingen van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bij aanwezigheid in winkelcentra en grote menigtes.
- Klachten over zich zenuwachtig en onrustig voelen en niet kunnen slapen.
- Slaap problematiek zoals nachtbraken, nachtmerries en ’s ochtends uitgeput opstaan.
- Het tintelen en jeuken of zelfs branden op onbedekte lichaamshuid.
- Geïrriteerde huid en allergieën.
- Verschijnselen van griep en verkoudheid, zoals niezen, opgezette slijmvliezen, keelpijn, oorpijn en geïrriteerde neus- en keelholten.
- Bij kinderen komen hier mogelijk nog klachten bij over bedplassen.
- Hyperventilatie, astmatische verschijnselen en zwaar ademen.
- Het samenklonteren van de bloed moleculen, wat kan leiden tot trombose, longembolieën en andere hart-, en vaatziekten.

Door deze negatieve vorm van straling kunnen tevens minder goed afvalstoffen worden afgevoerd door ons lichaam en kan minder gemakkelijk zuurstof bij de lichaamscellen komen, wat weer tot cel mutatie, oftewel kanker kan leiden. Bekijkt u het eerder genoemde filmpje op youtube als u geïnteresseerd bent hoe dit proces zich in ons lichaam afspeelt.

De Aarde is constant omgeven door een stralingsveld, veroorzaakt door de magnetische kracht van beide polen en door de draaiing van de Aarde om haar as. Ook de Zon en Maan beïnvloeden het aardmagnetische veld. Ook zijn geopatische breuken, wateraders en de zogenaamde ley-lijnen oorzaak van mogelijke stralingsvelden. Tegenwoordig is dit pakket uitgebreid met straling van allerlei GSM netwerken, zendmasten, babyfoons, draadloos internet, dect-telefonie, draadloze computerspelletjes, magnetron ovens, waterbedden, tv’s, computer monitoren, stereoapparatuur en onze elektriciteitsnetwerken. Kortom, het is een drukte van jewelste wat straling aangaat en dit komt ons mensen en met name onze fysieke en mentale gezondheid zeker niet ten goede. Dit zijn allemaal externe bronnen die spin-in straling veroorzaken en tot op heden is bijna niemand in staat geweest om iets tegen te ondernemen. Wat u zelf echter kunt doen om te deze spin-in straling zoveel mogelijk te minimaliseren is in het volgende rijtje opgenoemd:

- Gebruikt u het liefst zo goed als het gaat om zo minimaal als mogelijk gebruik te maken van alle vormen van draadloze toestellen. Het is misschien minder ‘handig’, maar probeert u zoveel mogelijk alles bekabeld aan te sluiten en zet uw wi-fi functie op uw modem uit.
- Draag uw mobiele telefoon zo weinig mogelijk op het lichaam. Ook als u niet belt, maakt de telefoon om een bepaald aantal seconden toch verbinding met uw netwerk, wat straling oplevert.
- Zorg dat u het liefst niet in een voertuig belt, dit omdat de metalen constructie om u heen de straling versterkt.
- Zet uw magnetron altijd uit en gooit u deze het liefst meteen bij het grof vuil. Mocht u hiertoe niet willen overgaan, zet deze dan uit, want de straling neemt het 1e half uur tot uur na gebruik niet af als u deze aan laat staan. Daarnaast straalt u al uw voedsel totaal dood en vormen zich door de straling hierin ook zeer schadelijke stoffen die uw celweefsel op moleculair niveau aantasten.
- Zet u uw dect-telefoon toestel het liefst zo ver mogelijk van u weg, in het deel waar u het minst verblijft in uw woning. Bel als het kan over de microfoon en niet over het toestel zelf, zodat u straling voorkomt. Zorgt u ook dat uw dect-telefoon zich niet op of onder uw slaapkamer bevindt, om te voorkomen dat deze uw nachtrust verstoord.
- Als u een wekkerradio heeft, zet deze om minstens 3 meter afstand van uw hoofd.
- Verwijder voor zover mogelijk zoveel mogelijk het metaal uit uw bed, met name dynamo’s in waterbedden zorgen ook voor spin-in straling.
- Zorg dat u zo weinig mogelijk bedrading in, om en rond uw bed heeft, ook dit veroorzaakt spin-in straling.
- Voorkom tot slot (voor zover mogelijk en u dit kunt inschatten) dat u met uw hoofd slaapt op een plek waar een computer of andere elektronische apparatuur staat. Mocht u hier zeker van willen zijn, kunt u altijd de buren vragen waar zich hun computers, laptop en/of tv toestel bevinden.

Verdere gezondheid voordelen van orgone energie en orgone tools

Orgone heeft volgens vele bronnen op het internet een bijzondere werking op onze geestelijk en met name onze lichamelijk gezondheid. Eén van de uit het oog springende apparaten is de zogenaamde ‘orgone zapper’. Deze tool springt het meest in het oog, omdat het één van de weinige tools is die niet alleen uit orgone componenten gebouwd wordt (metaal schraapsel, kristallen en kristal gruis), maar tevens wordt gecombineerd met een batterij, die voor een elektrische lading zorgt, waardoor de kracht van het apparaat aanzienlijk versterkt wordt. De waslijst van ziektes die met deze tool mogelijk bestreden kunnen worden is aanzienlijk en zeer indrukwekkend te noemen. Dit met name omdat het om een aantal ziektebeelden gaat, waar de reguliere geneeskunst nog steeds geen antwoord op heeft. Hieronder volgt een lijst van de ziektebeelden die volgens deze bronnen genezen of op z’n minst flink verzacht kunnen worden.

- Allergieën.
- Artherosclerose.
- Artritis.
- Astma.
- Hoge Bloeddruk.
- Infecties & ontstekingen.
- Kanker en andere vormen van cel mutatie.
- H.I.V./Aids
- Genitale Herpes.
- Multiple Sclerosis.
- Ziekte van Lyme.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werkzaamheid op de betreffende ziektebeelden.

- Artritis: Onderzoek heeft uitgewezen dat deze ziekte veroorzaakt wordt door een parasitaire schimmel vorm. Deze berooft het lichaam in de bloedbaan van de essentiële mineralen, waardoor boten en gewrichten verzwakken en uiteindelijk pijn gaan doen. Ook hier brengt de orgone zapper verlichting en elimineert het de pijn en stopt de ontstekingen die ontstaan dankzij dit ziektebeeld. Daarnaast hersteld het de botten en gewrichten door het doden van de parasitaire schimmel. Het wordt aangeraden de zapper 24 uur per dag te dragen.

- Artherosclerose: Deze ziekte is met name ontstaan na de introductie van antibiotica, welke de groei van parasitaire schimmels in het menselijke lichaam stimuleert. Antibiotica doden slechts een aantal bacteriën, maar creëren vaak een perfecte leefomgeving voor deze schimmels. Vandaar dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit ziektebeeld ontstaat naar aanleiding van besmetting of het stimuleren van de groei van parasitaire schimmels. Ook hier dood de orgone zapper deze schimmels op effectieve wijze.

- Astma & Allergieën: Voedselallergieën verdwijnen over het algemeen in minder dan een maand of verminderen in bijna alle gevallen aanzienlijk. Ook zijn er gevallen gemeld waar de symptomen van astma geheel verdwenen, al wordt hier op het moment nog meer onderzoek naar gedaan.

- Genitale Herpes: Dit is volgens de ontwerpers de meest kwaadaardige geslachtsziekte wat betreft het genezen met de orgone zapper. Toch is hier ook bijzonder veel positief resultaat bij geboekt en zien zij niet in waarom ook deze ziekte niet genezen kan worden. De zapper dient één tot een aantal uren per dag te worden gedragen, afhankelijk van de intensiteit van het ziektebeeld. Genitale wratten zijn vaak binnen twee tot drie dagen genezen.
- H.I.V./Aids: Dit schijnt één van de makkelijkst te genezen ziektebeelden te zijn, omdat dit virus blijkbaar niet tegen elektrische impulsen bestand is. Over het algemeen is het gehele ziektebeeld binnen een aantal weken tot een maand geheel uit het lichaam verdwenen, met slechts één tot een paar uur zappen per dag. Dit zelfs in vergevorderde stadia van het ziektebeeld.
- Hoge bloeddruk: Dit ziektebeeld ontstaat omdat het lichaam constant cholesterol stuurt naar plekken waar schimmels beschadigingen veroorzaken in de bloedvaten. De orgone zapper houdt niet op voordat de schimmels verdwenen zijn en deze beschadigingen gerepareerd zijn. Door hoge bloeddruk en deze schimmels wordt het doorstromen van het bloed bemoeilijkt en worden de bloedvaten ook minder elastisch. Het gebruik van de orgone zapper draait dit proces om, waardoor het lichaam in redelijke weinig tijd weer normaal functioneert, dankzij het elimineren van deze parasitaire schimmels.

- Infecties en ontstekingen: Er is geen enkel geval bekend waarbij de orgone zapper de infecties en ontstekingen niet met een gezond eindresultaat wist af te sluiten. Alle gevallen waren binnen maximaal één week genezen van hun desbetreffende problematiek. Alleen ingekapselde infecties deden er maximaal drie weken over om te genezen.

- Kanker en andere vormen van cel mutatie: Volgens de makers en verkopers van dit apparaat is het over het algemeen in staat om zelfs zeer agressieve vormen van kanker en cel mutatie binnen 1 tot een paar maanden te genezen. Zij wijzen erop dat het vaak de agressieve chemotherapie is, die in combinatie met het ziektebeeld, leidt tot onnodige dood van de patiënt.

- Multiple sclerosis: Ook deze ziekte is niet bestand tegen de orgone zapper en volgens de ontwerpers kennen ze twee gevallen die in zeer korte tijd herstelden van dit ziektebeeld. Hun spier functie kwam in zeer weinig tijd weer op gang, waardoor ze weer konden lopen zonder de gebruikelijke vermoeidheidsverschijnselen. De functies van de blaas en darmen werden weer hersteld, alsook hun hersenbeschadigingen die zich bijzonder voorspoedig herstelden.

- Ziekte van Lyme: Een aantal van deze ziekten zijn hardnekkiger dan de rest, waaronder bijvoorbeeld kanker en de ziekte van Lyme. Hier is het voor nodig dat het apparaatje zo lang en zo veel mogelijk wordt gedragen. Bij de ziekte van Lyme wordt wel geadviseerd om dit langzaam op te bouwen, omdat het lichaam moet wennen aan de verschijnselen van het ontgiften van het lichaam, die het dragen van dit apparaat tot gevolg heeft.

Naast deze ziektebeelden is de zapper ook effectief gebleken tegen andere vormen van herpes, chronisch vermoeidheidssyndroom en tevens tegen slangenbeten. In het laatste geval wordt de toxische stof onmiddellijk geneutraliseerd door de elektrische lading die door de orgone zapper wordt afgegeven.

Orgone en elektriciteit

Naast al deze persoonlijke voordelen qua lichaam, emoties en geest zijn er nog een aantal zeer interessante voordelen die worden toegeschreven aan orgone energie. Eén van de meest interessante in deze tijden van financiële crisis is het effect wat orgone energie volgens een aantal enthousiastelingen heeft op hun elektriciteitsrekening. Uit meerdere testen bleek dat bij het plaatsen van één of meerdere orgone cones of busters de energierekeningen aanzienlijk daalden. Dit bleek om zulke grote bedragen te gaan dat de elektriciteit leveranciers het niet vertrouwden en nieuwe digitale meters in de huizen lieten installeren. Ook na installatie van deze meters, bleven de metingen nog een tijdje dalen tot zwaar onder de helft van het jaarlijkse gemiddelde. Mensen die hier nieuwsgierig naar zijn, kunnen dit natuurlijk als experiment aangaan, al is het aan te raden dit onder meer constante en wetenschappelijke omstandigheden te meten dan deze meningen te baseren op een jaarlijkse energierekening. De theorieën hierachter zijn dat de orgone energie zo mogelijk de coherentie verhoogt, waardoor er minder energieverlies is door weerstand in de leidingen. Grote hoeveelheden energie gaan verloren door de weerstand in leidingen (soms tot wel 90%, afhankelijk van het soort leiding) en orgone zou door de coherentie bevorderende eigenschappen een positieve invloed hebben op de hoeveelheden geconsumeerde energie.

Eindconclusie

Na alle informatie die hier vermeld staat ben u als lezer hopelijk redelijk overtuigd van de enorme potentie die orgone energie voor onze gezondheid en leefmilieu in zich lijkt te dragen. Er is nog veel onderzoek te doen en gaande, maar alle resultaten wijzen keer op keer op een bijzonder krachtige en gezonde vorm van energie die ons als mens effectief en efficiënt weet te beschermen tegen vele soorten ongezonde en manipulatieve energiebronnen en de hier vaak uit volgende ziektebeelden. Het is daarom naar ons idee ook zeer zeker aan te raden om te zorgen dat u waar u ook bent, u op z’n minst een klein orgonite tool op zak heeft, om uw fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen krachtig te beschermen tegen al deze negatieve en ontwrichtende krachten. Ook uw huis, kantoor, auto en andere locaties varen zeer zeker wel bij het plaatsen van één of meerdere orgonite tools, zodat u dankzij het aanbrengen van deze tools de frequentie flink weet te verhogen en negatieve energieën niet alleen weet te neutraliseren, maar tevens weet te transformeren. Persoonlijk zijn we absoluut overtuigd van de werkzaamheid van orgonite, wat met name komt door persoonlijke ervaring en dankzij vele overtuigende onderzoeken van zowel oude, alsook nieuwe wetenschappers die de moed hadden buiten de gebaande paden te treden. Dit om op deze manier niet alleen zichzelf, maar tevens hun medemens en alle andere wezens alsook Moeder Aarde te dienen.

Gosse Beerda, The Healing Hexagon

Reacties (0)
Om een reactie te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Log in Join