SeeTheLightHouse.org

DE KUNST VAN WARE OF ONVOORWAARDELIJKE ZELFLIEFDE

13 Augustus 2013 | door Gosse Beerda, The Healing Hexagon | 0 reacties |
Het volgende artikel is geschreven naar aanleiding van een stuk behoefte om meer duidelijkheid te scheppen omtrent het onderwerp van zelfliefde. Zelfliefde is een thema wat zeer belangrijk is in onze huidige tijden, want naar ons inzicht is het juist het gebrek aan ware zelfliefde, wat ten grondslag ligt aan de hedendaagse crisissen die zich op vele vlakken voordoen op onze planeet.

Als we om ons heen kijken in onze huidige moderne samenleving, dan moge het duidelijk zijn dat deze flink aan het ontsporen is. De symptomen variëren van financiële crisis, tot milieu schandalen, van oorlogen tot bizarre honger en armoede en dit zijn slechts enkele facetten van de huidige wereldwijde malaise op planetair niveau. Het zijn allemaal tekenen aan de wand die aangeven dat er duidelijk iets mis is. Wat er precies mis is, is ondertussen gelukkig voor velen duidelijk aan het worden. Wat daaraan gedaan kan worden en vooral wat hier aan ten grondslag ligt, dat is vaak iets waar velen nog over in het duister tasten en waar wij in dit artikel willen proberen wat antwoorden op te geven.

Vanuit de gnostische of esoterische leer wordt vaak de kreet: ‘Zo binnen, zo buiten’ aangehaald. Dit is een kreet die velen in eerste instantie misschien niets zegt, maar waar we hier toch even kort op in willen gaan. Deze belangrijke zin laat naar ons idee de ware kern zien waaruit al onze maatschappelijke problemen ontstaan. Het komt er kort gezegd op neer dat de wereld om ons heen een weerspiegeling is van de wereld binnen in ons, oftewel een weerspiegeling is van onze innerlijke psychische en emotionele belevingswereld. Het feit dat veel mensen van binnen erg ongelukkig en verward zijn is bijvoorbeeld terug te zien in oorlogen of (r)evoluties zoals in Turkije, die slechts een uiting van alle opgekropte woede en innerlijk conflict zijn. Deze conflicten, woede en andere gevoelens van frustratie leven in eerste instantie binnen in ons en manifesteren zich vervolgens in de wereld om ons heen.

Zoals net al aangegeven, moge het duidelijk zijn dat veel mensen zich tegenwoordig flink verloren voelen in onze samenleving. Dit heeft alles te maken met het feit dat vele mensen het gevoel voor wat juist is en wat niet juist is hebben kwijt zijn geraakt. Onze maatschappij geeft zoveel tegenovergestelde signalen, zoveel impulsen die gericht zijn op oppervlakkige consumptie, het behalen van succes en materiële welvaart, vaak ten koste van anderen en onze eigen mentale en emotionele gezondheid, dat het geen wonder is dat vele mensen in het duister tasten als het gaat om het vinden van de juiste richting en een stuk positiviteit in het leven. De eerder genoemde oorzaken van maatschappelijk verwarring die wij als mens over ons laten heersen, hebben veel te maken met de signalen die vanuit leidinggevende instituten zoals regeringen, bedrijven, scholen, kerken, ouders en andere gezaghebbers worden gegeven. Deze leiden naar ons inzien naar de meest fundamentele fout die we als mens maar hebben kunnen maken en dat is dat we niet meer vanuit ons hart leven, maar vanuit onze intelligentie, oftewel de zogenaamde ‘ego-mind’. Dit het liefst zonder al te veel emotie en gevoelens. Hierdoor is een fatale disconnectie ontstaan tussen deze beide energiecentra in ons lichaam, die onder de juiste omstandigheden juist in tandem met elkaar werken en niet los van elkaar.

De ego-mind is wat wij hier in het westen wel intellect, intelligentie of ‘gezond verstand’ noemen, maar wat vaak maar weinig met gezond verstand te maken heeft. Het komt er veel meer op neer dat wij als mens vanuit conditionering en programmering handelen en (over)leven. Dez conditioneringen hebben wij ons door de hierboven genoemde autoriteiten laten opleggen, waardoor wij als mens onze authenticiteit, zelfliefde en ware kracht hebben verloren. Om het simpel te houden komt het er op neer dat het grootste deel van ons denken, voelen en handelen niet zo zeer voortkomt uit eigen authenticiteit, maar voortkomt uit sociale programmering, aanpassing en een flinke dosis angst die ervoor zorgt dat we er alles aan doen om te voorkomen dat we uit de maat lopen, buiten de boot vallen of er over ons geoordeeld wordt. Kortom, we proberen allemaal op de één of andere manier in de sociale maat te lopen. Dit om te voorkomen dat we teveel in het oog springen, wat ons onmiddellijk met onze innerlijke angsten om veroordeeld te worden zou confronteren. Toch zijn het juist deze angsten die de oplossing in zich dragen tot ware zelfliefde.

Goed, dat was ‘m voor deze keer wat ons betreft. Het idee is om dit artikel binnenkort een vervolg of zelfs een aantal vervolgen te geven. We zijn er nog niet precies uit hoe en welke vorm dat gaat krijgen, want dit laten we o.a. afhangen van de reacties van jullie als lezers. Kijk voor jezelf of je iets met dit artikel kunt of niet. Beide is ok. Mogelijk komen er van jullie vragen of antwoorden waar wij dieper op in willen gaan of dragen jullie relevante thema’s aan die aandacht verdienen. Het doel is vooral om alles lekker organisch zijn of haar eigen weg te laten vinden en dit al voortbordurend op het thema (zelf) liefde. Hopelijk hebben jullie genoten van dit artikel en wij zijn zeer zeker benieuwd naar jullie reacties. Tot slot hier de lijst met vragen:

  1. Op welke vlakken voel jij dat angst ervoor zorgt dat je af en toe (of vaak) concessies doet naar anderen die je eigenlijk liever niet zou doen, die je niet dienen en waarvan je voelt dat het niet in lijn is met jouw eigen waarheid en wie je bent?
  2. Zijn er bepaalde gedachten of gevoelens die hieraan ten grondslag liggen, die je zou kunnen benoemen en waaraan je zou willen werken?
  3. Welke gedachten, gevoelens en situaties zorgen op dit moment voor de grootste angsten in jouw leven?

Mogelijk vraag je je af wat dit met zelfliefde te maken heeft. Daar komen we volgende week op terug...

Gosse Beerda, The Healing Hexagon

Reacties (0)
Om een reactie te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Log in Join