SeeTheLightHouse.org

DE KUNST VAN WARE OF ONVOORWAARDELIJKE ZELFLIEFDE (2)

18 November 2013 | door Gosse Beerda, The Healing Hexagon | 0 reacties |
Een tijd geleden hebben we een eerste blog geplaatst met als onderwerp ‘De kunst van ware zelfliefde’. Dit was naar aanleiding van een sterke impuls die wij voelden om dit onderwerp via onze website meer in het licht te zetten. Reden daarvoor is omdat we in tijden leven waarin veel mensen zich behoorlijk eenzaam en verward voelen en wij uit eigen ervaring hebben gemerkt dat ware zelfliefde het krachtigste medicijn is voor werkelijke heling en het in staat zijn in rust, vrede en vertrouwen te leven in een wereld die voor velen qua uiterlijke vertoning in totale chaos en wanorde lijkt uit te barsten. Ondanks deze uiterlijke schijnwaarheid, geloven wij dat dit allemaal slechts symptomen zijn van een vorm van crisis die simpelweg nodig is om de oude wereld tot op haar grondvesten af te breken, zodat hieruit een nieuwe wereld gebaseerd op liefde, vrede, gezondheid en wederzijds respect en vertrouwen kan ontstaan.

Crisis is een zeer interessant facet in het leven om eens dichter onder de loep te nemen. Crisis is namelijk iets waar we ons als mens bijzonder sterk tegen plegen te verzetten, maar in feite draagt elke crisis het zaad voor een nieuwe, betere en gezondere toekomst in zich. Crisis is wat ons aangeeft dat iets niet goed functioneert in ons leven en is een teken waar we acht op dienen te slaan. Doen we dit op adequate wijze, dan zullen we hierdoor in staat zijn om datgene wat in eerst instantie een ramp leek te zijn, in een ware zegening te transformeren. Dit althans als we onze angst en verzet loslaten en ons overgeven aan de lessen die het leven ons probeert mee te geven. Velen van ons zijn echter vaak zo geconditioneerd om alles te vrezen wat nieuw is, of waar we geen controle over hebben, dat de allereerste reactie op crisis er vaak één is die puur vanuit angst programmering en conditionering gebaseerd voortkomt. Het meest vervelende hierin is dat de situatie die zich al op een crisispunt begaf, vaak alleen nog maar verslechterd en niet opgelost wordt. Een oplossing vinden voor een crisissituatie is namelijk alleen mogelijk vanuit rust, vrede en liefde en de hieruit voortvloeiende innerlijke wijsheid, waardoor we als mens op adequate en op de juiste manier met een crisis omgaan. De werkelijke gift van een crisis is dat dit soort breekpunten ons kunnen helpen oude manieren van leven achter ons te laten die destructief, ongezond of op andere wijze negatief waren of gewoon simpelweg niet meer werken en hun functie in ons leven hebben verloren. Diegenen die op efficiënte wijze hierin zullen slagen, zijn diegenen die werkelijk in ware zelfliefde leven en uit dit feit de kracht putten om wat velen als een probleem ervaren, slechts als een interessante uitdaging te zien. Ware zelfliefde zorgt in die zin voor een totaal en alles omvattend perspectief, wat ons helpt om zaken vanuit liefde en harmonie, in plaats vanuit angst waar te nemen. Vanuit dat perspectief wordt wat we ooit als een ernstig bedreigend probleem zagen ineens een uitdaging waar we met veel plezier en genot onze tanden in zetten. Dit om op gezonde wijze onze krachten zoals liefde, wijsheid en andere skills mee te meten en te helpen ontwikkelen. Ware zelfliefde zorgt er dus voor dat ons perspectief en bewustzijn enorm expandeert.

Angst kan wat dat betreft vanuit een bepaalde optiek als een ware tegenligger van liefde worden gezien, al wordt vanuit een hoger perspectief angst volledig omvat door liefde. Tenslotte is angst onder gezonde omstandigheden niets anders dan een gezond ingebouwd mechanisme wat ons alert dient te maken voor zaken die gevaarlijk kunnen zijn voor ons welzijn. Er is helemaal niets verkeerd aan het beleven van angst. Het werkelijke probleem ontstaat pas als wij ons als mens beginnen te identificeren met deze specifieke emoties en met de specifieke trilling of frequentie die bij deze emoties hoort. Door het beleven van een bepaald ongemakkelijk gevoel hoeft het ons nog niet slecht te vergaan. Sterker nog, het kan ons zelfs dienen en kan ons helpen om zaken op te merken die zich aandienen in ons bewustzijnsveld en welke om liefdevolle aandacht vragen. Zodra we ons echter beginnen te identificeren met ‘negatieve’ emoties, oftewel denken dat wij dit gevoel ‘zijn’, dan is het hek van de dam. Dat is namelijk waar angst waarlijk grip op ons begint te krijgen en haar doel voorbij streeft. Angst heeft zoals gezegd slechts de functie om ons alert te maken voor mogelijke bedreigingen. Wij als mens schieten hier echter vaak in door, door ons op onbewuste doch zeer krachtige wijze te identificeren met bepaalde ongemakkelijke gedachten en gevoelens. Dit is waar angst ons ware Goddelijke bewustzijn begint te saboteren.

Crisis & Angst kan vanuit verandering buitenaf komen, of vanuit veranderingen die je zelf aangaat 

De onderliggende oorzaak van dit proces is eigenlijk heel simpel en komt er op neer dat wij slechts één van meerdere bewustzijnscentra in ons lichaam zorg laten dragen voor dit soort uitdagingen in ons leven, wat te maken heeft met het feit dat wij op een bepaalde manier geconditioneerd en geprogrammeerd zijn. Dit bewustzijnscentrum is onze mind, oftewel onze hersenen. Ons lichaam kent verschillende bewustzijnscentra, maar de twee meest belangrijkste zijn ons hart en onze hersenen. Ons hart is vanuit bepaalde optiek het centrum van liefde, terwijl onze hersenen vanuit die optiek het centrum van intellect vormt. Gezamenlijk in tandem werkend, zorgen zij voor ware wijsheid op alle vlakken en zijn uitstekend in staat om elke uitdaging in alle rust, wijsheid, liefde en kracht te observeren en tegemoet te treden, met vaak verbluffende resultaten. Alleen als deze beide centra in tandem werken, zijn wij als mens in staat om ons los te koppelen van indringende en krachtige gedachtenvormen en emoties die aanwezig zijn in ons bewustzijnsveld. Alleen dan zijn wij in staat om deze vanuit een hoger perspectief te aanschouwen. Als we ons leven slechts leven vanuit onze geest of ‘the mind’, dan leidt dit over het algemeen binnen de kortste keren tot problemen. Deze problemen ontstaan door de eerder genoemde identificatie met angstige gedachten en gevoelens, waardoor een disconnectie met het hartcentrum ontstaat. De grote kunst van het leven bestaat dan ook volgens vele grote spirituele meesters en meesteressen uit het loskoppelen van het ‘zelf’ met onze gedachten en gevoelens en om deze te aanschouwen vanuit een ‘silent observer’ positie. Dit zodat we uiteindelijk contact laren maken met ons ware zelf, het zelf wat vrij is van identificatie met gedachten en gevoelens en wat per definitie liefde voelt als de enige ware essentie van het leven en vanuit deze liefde in staat is om elke uitdaging in het leven met genot, plezier en overgave tegemoet te treden.

Goed, we zijn daarmee weer aan het einde van ons blog over ware zelfliefde gekomen. We hopen dat jullie wederom genoten hebben en dat het jullie moge inspireren tot het waarlijk genieten van jezelf en het mooie liefdevolle wezen dat je bent. Om af te sluiten hebben we voor jullie weer een aantal vragen, omdat we natuurlijk erg nieuwsgierig zijn naar hoe jullie perspectief is op de zaken die genoemd worden in dit artikel. Zo zijn we bijvoorbeeld tot de volgende vragen gekomen:
1) Ben jij in staat om te zien welke voordelen bepaalde crisis situaties in je leven je hebben opgeleverd en stelt dat je ook in staat om tegenwoordig op een andere manier naar uitdagingen of een crisis te kijken?
2) Welke crisis situaties hebben je het meeste opgeleverd en op welke manier ervaar je daar nu nog de voordelen van in je dagelijkse leven?
3) Hebben deze crisis situaties naar jou idee bijgedragen aan het meer waarlijk houden van jezelf en zo ja, hoe ervaar je dit precies in je leven?
4) Heb je het idee dat de mogelijke voordelen die jij je eigen hebt gemaakt dankzij deze crisis situaties ook voor anderen merkbaar zijn en zo ja, op welke manier reageren mensen nu anders op jou?
We danken jullie allen wederom voor jullie interessante en liefdevolle reacties en melden ons weer zodra het volgende blogartikel helemaal kant en klaar is. Tot dan en geniet van jezelf, je geliefden en het prachtige, wonderlijke leven hier op deze prachtige planeet!

Gosse Beerda, The Healing Hexagon

Reacties (0)
Om een reactie te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Log in Join