SeeTheLightHouse.org

HUMAN DESIGN: DE WERKING VAN JOUW UNIEKE AURA VELD

17 Juli 2015 | door Thomas Hawker | 0 reacties |
Denk jij dat het leven maakbaar is? Dat je alles kan, als je er maar hard genoeg voor werkt? Human Design beweert het tegendeel. Dit revolutionaire systeem gaat er vanuit dat je mogelijkheden en beperkingen al vastliggen op het moment dat je geboren wordt.

Aan de hand van je geboortedatum, -tijd en -plaats geeft het Human Design systeem een handleiding voor je dagelijkse leven. Je ontdekt op welke vlakken je een authentieke bijdrage kunt leveren en hoe je keuzes kunt maken die je verder brengen in je ontwikkeling.

Human Design is een relatief jong systeem dat eind jaren tachtig ontstond uit een combinatie van verschillende esoterische en reguliere wetenschappen: de astrologie, de Chinese I Tjing, de Joodse Kabbala en de Vedische chakraleer, maar ook de astronomie, de kwantummechanica, de biochemie en de genetica.

De basis van het Human Design systeem is de kaart die je op deze pagina ziet(klik voor vergroting). De kaart bestaat uit negen centra, 36 kanalen en 64 poorten. Uit de kaart kan onder andere worden opgemaakt tot welke van de vier typen jij behoort. Ook is af te lezen met welke eigenschappen en valkuilen jij in je leven te maken krijgt en hoe jij het beste keuzes kunt maken.

Ieder van ons behoort tot een van de volgende vier typen

Manifestors (8% van de mensen) zijn de zelfstandig ondernemers in onze wereld. Zij zijn hier om te initiëren, om nieuwe dingen te beginnen en om verandering te brengen. Ze planten zaadjes in vruchtbare bodem, omdat ze graag willen dat er iets nieuws ontstaat. De vraag die Manifestors zichzelf kunnen stellen om te toetsen of ze het juiste levenspad bewandelen is: heb ik impact? Het geeft de Manifestor vervulling als hij merkt dat de dingen waar hij mee komt, verandering en vernieuwing teweeg brengen. Hij wil dat zijn initiatieven worden opgemerkt. Omdat deze initiatieven door de omgeving niet altijd worden begrepen, geldt voor Manifestors de strategie: informeer voordat je handelt.

Generators en Manifesting-Generators (70% van de mensen) zijn hier om zaadjes tot wasdom te laten komen. Zij kunnen aan de slag gaan met projecten, bezig zijn met klussen, iets opbouwen en uitbouwen. Dit kunnen zij doen omdat zij van alle vier de types veruit de meeste energie hebben. Voor Generators is het daarom noodzakelijk dat ze een dagelijkse uitlaatklep hebben voor hun energie en kracht. Werk is het allerbelangrijkste aspect in hun bestaan. Dat kan werk zijn voor een baas, maar ook werk in de zin van het runnen van een huishouden en het opvoeden van kinderen. Wil een Generator inzicht krijgen in wie hij of zij is, dan is het in de eerste plaats van belang om uit te vinden welk werk bij hem of haar past. De productieve energie van Generators zetelt in de vruchtbaarheidsorganen. De strategie voor Generators is daarom: luister naar je buikrespons.

Projectors (21% van de mensen): In tegenstelling tot de Manifestor en Generator, zijn Projectors hier niet zozeer om een bijdrage te leveren met energie. In plaats daarvan is het hun rol om met inzicht te komen. Zij kunnen de energie van anderen sturen en begeleiden. Dit maakt hen tot de ideale managers, adviseurs en coaches. Van nature zijn Projectors erg gericht op de ander. Zij zien wat er bij de ander leeft en geven daar aandacht aan. Maar omdat zij er niet voor gebouwd zijn om te manifesteren of genereren (doen of bezig zijn) zijn ze in grote mate afhankelijk van anderen. Alleen in relatie tot een ander, kan de Projector zijn sturende, organiserende bijdrage leveren. De strategie voor Projectors is dan ook: wacht op de uitnodiging.

Reflectors (1% van de mensen): Reflectors zijn helemaal open, in hun design is geen enkel centrum ingekleurd. Iedereen heeft wel bepaalde verlangens in het leven, bepaalde ambities of drijfveren. Bij Reflectors is dat in principe niet het geval. Als zij uitleven wie zij werkelijk zijn, dan zijn zij als een onbeschreven blad. Juist door hun openheid zijn Reflectors in staat om op een ontvankelijke, accepterende manier te luisteren en naar dingen te kijken. Omdat Reflectors geen enkele definitie hebben van zichzelf, zijn zij voorbestemd om op alle vlakken beïnvloed te worden door energieën van buitenaf. Als geen ander zijn Reflectors dus in staat om te spiegelen wat er in hun omgeving aanwezig is. Reflectors worden daarom ook beschreven als de barometers van onze samenleving. Reflectors hebben een bijzondere relatie tot de maan, omdat dit hemellichaam hun leven sterk beïnvloedt. Hun strategie is daarom: wacht minimaal een maand.

De Energie Centra

De negen centra in de kaart kunnen gekleurd (gedefinieerd) of wit (open) zijn, en dat heeft een betekenis. De ingekleurde centra zijn de gebieden waarin je jezelf bent. De eigenschappen van dit centrum zijn dan een vast en permanent deel van jou. Het is de bedoeling dat je vanuit deze gebieden leeft en beslissingen neemt. De open velden geven aan op welke gebieden je wordt ‘gekleurd’ en geconditioneerd door anderen. Hier ben je als het ware niet jezelf. Vanuit deze gebieden kun je dus beter geen keuzes maken.

Kroon(Hoofd): Het bovenste centrum op de kaart staat voor inspiratie. Inspiratie zou je kunnen zien als een brandstof, die ons aanzet om na te denken. De inspiratie van het Hoofd centrum zet ons onder druk om vragen te stellen en antwoorden te vinden.

Mind(Ajna): In dit centrum verwerk je de informatie die je vanuit het Hoofd centrum binnenkrijgt. Het Ajna heeft als functie om inspiratie en prikkels te interpreteren. Het is een instrument waarmee je overzicht krijgt, onderzoekt en informatie verwerkt.

Keel: Het Keel centrum staat voor de manier waarop je jezelf manifesteert, zowel in je verbale communicatie als in je handelen.

G-centrum: Dit centrum staat voor identiteit, richting en liefde. Je zou het kunnen zien als een magneet met maar één pool. Deze aantrekkende magneet zorgt ervoor dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die voor ons een waardevolle betekenis hebben, vanzelf op ons pad komen.

Ego: Het Ego centrum staat voor wilskracht en de kracht om jezelf te kunnen bewijzen. Deze kracht zorgt voor ontwikkeling op het materiële vlak en eigenwaarde.

Sacraal: Het Sacraal heeft een enorme kracht. Een belangrijke functie van het Sacraal centrum is om leven te genereren. Ook stelt het Sacraal ons in staat om ons door middel van werk te reproduceren. Het centrum levert de kracht om te groeien en ontwikkelen.

Milt: Het Milt centrum is verantwoordelijk voor het functioneren van ons immuunsysteem en ons welbevinden. Instinctief, intuïtief en op basis van smaak beslist het Milt centrum wat gezond is voor onze fysieke overleving en wat niet.

Emoties: Het Emotionele centrum staat voor het hele spectrum aan emoties dat we in ons leven kunnen ervaren. De energie van het gedefinieerde Emotionele centrum beweegt zich in een golf, van het ene uiterste van het emotionele spectrum naar het andere.

Wortel: Het onderste centrum op de Human Design kaart heeft alles te maken met gedrevenheid. Net als het bovenste centrum, het Hoofd, oefent ook het Wortel centrum druk op ons uit. Het Wortel centrum stimuleert ons om te ontwikkelen en ons aan te passen aan de uitdagingen die de wereld biedt.

Jouw unieke autoriteit als kompas

Terwijl de indeling in typen vaak als het meest in het oog springende element binnen Human Design wordt beschouwd, kijken analisten vooral ook naar het centrum dat het meest bepalend is voor een design, de zogenaamde innerlijke autoriteit. De innerlijke autoriteit is het centrum dat ons helpt beslissingen te nemen.

Ons type geeft aan hoe we onze bijdrage leveren (Manifesteren, Genereren, Projecteren of Reflecteren), onze autoriteit laat zien wat die bijdrage dan vooral is. Wil je handelen en beslissen op de voor jou juiste manier, dan betekent dit dat je niet alleen je strategie hebt te volgen, maar dat je je vervolgens ook afstemt op het meest belangrijke centrum in jouw kaart, je autoriteit. Deze twee aspecten kunnen niet zonder elkaar bestaan. Strategie en autoriteit zijn de basis ingrediënten die je nodig hebt voor het aangaan van jouw Human Design experiment.

Er zijn vijf centra die een innerlijke autoriteit kunnen zijn. Dit zijn het Emotionele centrum, het Sacrale centrum, het Milt centrum, het Ego centrum en het G centrum. In deze volgorde worden ze ook toegekend. Is het centrum van de Emoties ingekleurd, dan betekent dit dat het Emotionele centrum de innerlijke autoriteit is. Zijn het Emotionele centrum en het Sacrale centrum open, dan is het Milt centrum de innerlijke autoriteit. Door je te verdiepen in de eigenschappen van het centrum dat in jouw design de autoriteit is, ontdek je hoe dit centrum je kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Wil jij weten wat hoe jouw unieke Human Design profiel eruit ziet? Stuur een mail naar thomas@seethelighthouse.org en we plannen een persoonlijke reading!

Namaste,

brom: http://www.humandesign.nl/

Reacties (0)
Om een reactie te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Log in Join